Innovativa projekt

Vi utvecklar lösningar för framtiden. Och för att lyckas med det måste vi våga tänka utanför ramarna och hitta nya sätt att lösa gamla utmaningar på. Kulvertsystemet i Vallastaden, vår anläggning för läkemedelsrening är bara två exempel på innovationer som vi har tagit fram.