Smink

Ikon restavfall

Olika sorters smink. Nagellack sorteras som farligt avfall och lämnas på återvinningscentral eller Elvinn.

  • Sorteras som:Restavfall i soppåsen
  • Lämnas till:Soppåsen, Återförsäljare