Solskyddsförpackning i metall

Metallförpackning

Själva krämen som blivit över eller blivit för gammal kan du lägga i påsen för restavfall.

  • Sorteras som:Metallförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation