Elavfall

Elavfall

Datorer, hushållsapparater med mera. Till elavfall räknas kasserade saker som har sladd eller drivs med batteri. Det vill säga saker som lyser, blinkar eller låter.

Avfall som ingår i Elavfall

 • Avfall
  Lämnas här
 • Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral
 • Lämnas här Återvinningscentral
 • Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral
 • Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Elvinn, Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus
 • Lämnas här Återvinningscentral
 • Lämnas här Återvinningscentral