Asbest

Asbest eller eternit

Som privatperson får du lämna högst 5 kg. För större mängder ska du kontakta en saneringsfirma. Du får lämna högst fem kilo. Asbestskivorna ska vara förpackade med plast som sluter tätt om skivorna.

Avfall som ingår i Asbest