Prisprognoser 2024

Vi har monopol på flera av våra tjänster. Det betyder att du inte kan byta till en annan leverantör och att vi som levererar dina tjänster inte får sätta vilket pris som helst. Som kommunägt bolag bidrar vi också till Linköpings utveckling – både nu och i framtiden. Här kan du se prisprognos för tjänster inom vatten och avlopp, fjärrvärme, avfall och återvinning och elnät.

Prisprognosen ger dig en bild av framtiden

Prisprognosen talar om för dig hur vi tror att priset kommer att förändras i framtiden. Vi tar fram prognosen både för att ge dig en uppfattning om kommande kostnader, och för att vi ska kunna planera vår verksamhet. Prognosen baseras på den information vi har just nu och är en uppskattning eftersom vi inte alltid vet vad som händer i vår omvärld och hur stora våra faktiska kostnader blir.

Du kommer att få information om de faktiska priserna för elnät, fjärrvärme, vatten och avlopp och sophämtning för 2024 under hösten och vintern när de är beslutade.

Därför höjer vi våra priser

Omvärldens priser ökar och kostnaden för saker vi behöver, som bränslen och andra material, blir högre. Vi har monopol på flera av våra tjänster. Det betyder att vi är de enda som får leverera tjänsten till dig i vårt område. Trots monopol bestämmer vi inte våra priser fritt. Priserna är reglerade för att vara rättvisa och rimliga.

Det du betalar för en tjänst går till investeringar som till exempel material, underhåll och arbetskraft. Varje tjänst har sina egna specifika kostnader. Det betyder att när du betalar för till exempel elnät går pengarna endast till att täcka elnätskostnader.

Så ser prognoserna ut

Här hittar du prisprognoser och prisexempel för avfall och återvinning, elnät, vatten och avlopp samt fjärrvärme för år 2024. Avvikelser kan förekomma beroende på hur mycket du använder och vilket abonnemang du har. 

Prisprognos för sophämtning 2024

Den föreslagna höjningen är 9 procent för sophämtning. Det innebär en prisökning på cirka 16 kronor i månaden för en genomsnittlig villakund.

Prishöjningen beror bland annat på att det är dyrare att ta hand om avfallet, ökade öppettider på våra återvinningscentraler och kostnader för utsläpp av koldioxid (utsläppsrätter). Avfallsverksamheten är monopol och priserna är reglerade enligt självkostnadsprincipen.

Prisexempel villakund

Exemplet visar pris för en genomsnittlig villakund med en 190 liters soptunna och 292 kilo avfall. Totalkostnaden för den fasta och rörliga avgiften blir då 2 322 kronor per år.

Avgiftstyp Pris 2023 Pris 2024 Prisökning
Fast avgift 1 064 kr/år 1 160 kr/år 8 kr/mån
Rörlig avgift  3,65 kr/kg 3,98 kr/kg 0,33 kr/kg

 

Prisprognos för elnät 2024

Det är ännu osäkert hur elnätspriset kommer att se ut 2024. Flera orsaker påverkar priset. Här är några av dem:

 • Stam- och regionätets avgift till oss 2024.
 • Hur elpriserna utvecklar sig och vad det kostar att transportera el.
 • Beslut från myndigheter som påverkar våra priser.

Om inget oväntat händer, eller betydande ändrade prognoser uppkommer under hösten 2023, planerar vi att höja det ordinarie priset 2024 med

 • 1 % för säkringsabonnemang i Linköping
 • 4 % för effektabonnemang i Linköping
 • 3,5 % för säkringsabonnemang och effektabonnemang i Katrineholm.

Varför höjs priset?

Prishöjningen beror bland annat på nödvändiga investeringar för att möta samhällets behov – när fler använder elbilar, solceller och annat som ökar efterfrågan på el. Eftersom vi har monopol på elnätet är priserna reglerade, så vi kan inte sätta vilket pris vi vill. 

Läs mer om våra investeringar i elnätet → 

Tillfälligt sänkt elpris halva 2023

Under andra halvan av 2023 sänkte vi elnätpriset tillfälligt. Det blev billigare att transportera el, så avgifterna för stam- och regionnät sjönk. Men från den 1 januari 2024 planerar vi att återgå till ordinarie pris, eftersom sänkningen från region- och stamnätet är tillfällig.

Pris för fjärrvärme 2024

Priserna för fjärrvärme är klara. Från och med 2024 ökar fjärrvärmepriset med 7 procent för dig som bor eller verkar i Skärblacka, Kimstad och Kisa och 9,5 procent för dig i Borensberg, Katrineholm, Linköping och Åtvidaberg.

Den oroliga situationen i vår omvärld gör att inte bara elen, utan även fjärrvärmen, blir dyrare. Det beror bland annat på högre priser på det vi eldar med för att producera fjärrvärme, och andra ökade kostnader – som underhåll av våra nät och fortsatt arbete med fossilfri produktion. 

De nya priserna för fjärrvärme är beslutade

Se prisexempel för privatpersoner 2024 →

Se prisexempel för företagskunder 2024 →

 

Prisprognos för vatten- och avlopp 2024

Den föreslagna höjningen för vatten och avlopp är 14 procent. Det innebär en prisökning på cirka 72 kronor per månad för en genomsnittlig villakund.

Vi ser en hög inflation och stigande räntor i samhället. Vi behöver höja våra priser för att täcka ökade kostnader för bland annat utbyggnad och underhåll av våra ledningar. Eftersom vatten och avlopp är monopol är priserna reglerade och du betalar bara för de faktiska kostnaderna (enligt självkostnadsprincipen).

Prisexempel för villakund

Exemplet visar pris för en genomsnittlig villa som har vatten, spillvatten och dagvatten och en normalförbrukning på 140 m3 per år.

Avgiftstyp Prisökning/månad
Rörlig avgift 27 kr
Fast abonnemangsavgift 45 kr
Totalt 72 kr

Frågor och svar

Vi förstår att du kan ha frågor om hur och varför våra priser förändras. Här får du svar på de vanligaste frågorna om våra prisökningar.

Av Sveriges 290 kommuner har Linköping bland de 15 lägsta avgifterna för elnät, avfallstjänster, vatten, avlopp och uppvärming 2023.

Hur vet vi detta?

Nils Holgersson-rapporten jämför varje år kommuners avgifter och redovisar detta i en rapport.

Läs hela Nils Holgersson-rapporten →

Tidigare år har våra prisökningar generellt varit små. Men med den nuvarande omvärldssituationen och våra markant ökade kostnader – likt många andra verksamheter i Sverige – märks detta nu på våra priser.

Man kan fråga sig varför vi måste höja våra priser när vi samtidigt går med vinst. Det beror bland annat på att vi har ett lagkrav på oss att gå plus-minus noll inom vissa verksamheter. Samtidigt har vi krav på oss från våra ägare, Linköpings stadshus AB, att både gå med viss vinst för resterande verksamhet och att hålla priserna under riksgenomsnittet. 

Den största delen av vår vinst går till att förnya och förbättra vår infrastruktur. Tack vare vårt starka resultat har vi större möjlighet att säkerställa en trygg och stabil drift. En annan del går till våra ägare, Linköpings Stadshus AB som använder pengarna för att bland annat att renovera och bygga nya skolor, förskolor äldreboenden och bibliotek.

Vad bidrar vi med till samhället?

 • Rent dricksvatten för alla
 • Tillförlitligt vatten- och avloppssystem
 • Avfallshantering och återvinning
 • Fjärrvärme och energiförsörjning
 • Ett fungerande elnät hem till dig
 • Digitala lösningar som appar och mättjänster

Vi gör också mer långsiktiga satsningar

Vi gör också stora och långsiktiga klimatsatsningar för att säkra upp våra verksamheter både idag och för framtiden. Vi utvecklar nya och innovativa tjänster inom elproduktion, till exempel genom att bygga vindkraft och solcellsparker. Vi tar också viktiga steg för att minska koldioxidutsläppen. Bland annat genom:

Vill du veta mer om hur pengarna används?

Så arbetar vi med ekonomisk hållbarhet →

Se våra innovationer för en hållbar framtid →

Relaterad information