Elmätaren

Din elmätare visar hur mycket el du använder i din villa eller lägenhet. Tekniska verken tillhandahåller mätaren och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren hålls i gott skick.

Fjärravläst mätare

Du som är elnätskund i Linköping och Katrineholm har en fjärravläst elmätare. Det innebär att du alltid kommer att få en elräkning som baseras på din verkliga elanvändning. Den fjärravlästa mätaren skickar information om din elanvändning direkt till oss istället för att vi kommer hem till dig och läser av mätaren manuellt. Om du vill, kan du fortfarande kontrollera din användning via displayen på mätaren.

Din elanvändning

Mätarna kan vara av olika fabrikat och förekommer i ett antal varianter. Via din mätare kan du ha koll på din elanvändning. På displayen kan du se din mätarställning, det vill säga den el du använt i kilowatttimmer (kWh). För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period kolla mätarställning dag 1 och den sista dagen av perioden. Skillnaden mellan dessa värden visar din elanvändning. Ett bättre och ett mer överskådligt sätt är att gå in på Mina Sidor. Logga in högst upp till höger på denna sida.

Timmätning

Du som elkund kan teckna avtal med ditt elhandelsföretag som innebär att du helt eller delvis debiteras utifrån din elanvändning per timma. Det gäller dig som har ett säkringsabonnemang upp till 63 Ampere. Kontakta ditt elhandelsföretag för mer information.

Du måste ha en elmätare som klarar av att mäta elanvändningen per timma. Vissa mätare klarar detta redan idag, men andra behöver omprogrammeras alternativt bytas ut.

Detta sker genom att elhandelsföretaget kontaktar elnätsföretaget efter att du som kund ingått ett avtal som helt eller delvis debiteras utifrån elanvändning per timma. Före ett eventuellt mätarbyte kommer du att få information om detta. Detta kommer inte att innebära några kostnader för dig som kund.

Själva timmätningen i sig kostar inget. Däremot kan prissättningen i ditt elavtal med elhandelsföretagen komma att påverkas av timmätning.

Mätarbyte

Mätaren behöver bytas efter en viss tid. Det vanligaste intervallet är var 10:e år. När det är dags för byte kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för byte av mätaren på plats hos dig.

Hjälpte denna information dig? Nej