Förbättrat utseende på fakturan och nytt bankgironummer

Fakturan för elnät, vatten och fjärrvärme har fått ett förbättrat utseende och ett nytt bankgironummer. Fakturan för avfall påverkas inte. Här hittar du information om fördelarna med den nya fakturan, hur du tar emot och betalar fakturan samt hur den ser ut.

Fördelar med den nya fakturan

Med det nya utseendet är fakturan enklare att läsa. Dessutom kan du betala via Swish. Om du tar emot den digitalt kan du också

  • schemalägga betalningar direkt eller på förfallodagen
  • tydligt se om eller när fakturan är betald
  • kommunicera med kundservice direkt på fakturan
  • minska risken för felbetalningar (summan är redan ifylld).

Du tar emot och betalar fakturan precis som tidigare

Sättet du tar emot och betalar din faktura på har inte förändrats. Det gäller även om du betalar via autogiro. Det enda som är annorlunda är att du fyller i det nya bankgironumret om du betalar fakturan manuellt.

Autogirot flyttades över automatiskt, du behöver inte göra något.

Nytt bankgironummer: 623-4520 (Tekniska verken i Linköping AB)

Billogram är ny fakturaleverantör

Det är vår nya fakturaleverantör Billogram som skickar ut fakturan. På Billograms webbplats hittar du information om bland annat betalningsmetoder och betalningar. Läs vanliga frågor och svar på billogram.se. 

Så ser den nya fakturan ut

Visa sida 1 som större bild

1. Summan. Här ser du summan som du ska betala.

2. Förfallodatum är den dagen som fakturan ska vara betald.

3. Bankgiro är det bankgironummer som du ska betala till.

4. OCR/Referensnummer behövs när du betalar fakturan, för att vi ska kunna se att betalningen kommer från dig.

Visa sida 2 som större bild

5.
Fakturanummer används för att identifiera din faktura.
Utställare är den som har skickat fakturan till dig.
Mottagare är namnet på personen eller företaget som står på avtalet.
Fakturadatum är den dagen då fakturan skickades.

6. Översikt av vad du ska betala för de olika produkterna som du har i ditt avtal.

Visa specifikation sida 1 som större bild

7. Anläggnings ID är en kod för att identifiera din anläggning (fastighet, hus, villa eller lägenhet).

8. Beräknad årsanvändning är en prognos för hur mycket vatten eller fjärrvärme vi tror du kommer att använda under året. Det är beräknat på föregående års förbrukning.

9. Mätare är numret på just din mätare. Här ser du även när din mätare lästes av senast och hur mycket vatten/fjärrvärme du använt under den aktuella perioden.

10. Specifikation är där årsavgiften och användningen står. Här ser du även kostnaden för vatten och avlopp samt fjärrvärme.

Visa specifikation sida 2 som större bild

11. Bränslemix visar vad vi använder för att producera fjärrvärme. Här ser du också vilken påverkan på klimatet vår fjärrvärme har. Du ser de direkta produktionsutsläppen men också den globala klimatpåverkan vi undviker när vi tar tillvara avfall som inte går att återanvända eller materialåtervinna.

12. Anläggnings ID är en kod för att identifiera din anläggning (fastighet, hus, villa eller lägenhet).

13. Beräknad årsanvändning är en prognos för hur mycket el vi tror du kommer att använda under året. Det är beräknat på föregående års förbrukning.

14. Säkringsstorlek är den huvudsäkring du har i din bostad.

15. Mätare är numret på just din mätare. Här ser du även när din mätare lästes av senast och summan av din användning.

16. Årsavgift är kostnaden för att ha el in i din bostad, beräknat på säkringsstorlek.

17. Elöverföring är kostnaden för den mängd el som du har förbrukat under perioden.

18. Energiskatt är en avgift som du enligt lag måste betala för att få el till din bostad.

Visa specifikation sida 3 som större bild

19. Förbrukning. Här ser du din elförbrukning som din mätare har registrerat respektive månad.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.