Innovativ laddstation för tung trafik tar plats i Mjölby

Samhället blir mer elektrifierat och behovet av elenergi ökar ständigt. Vi vill vara en ledande aktör i den utvecklingen och därför skapar vi nu framtidens laddstation för tung transport, förberedd för den nya laddstandarden MCS. Satsningen gör vi tillsammans med Scania, Mjölby kommun, Bixia och Mjölby-Svartådalen Energi. Satsningen går under namnet ChargeLab Mjölby.

En av de första MCS-stationerna i Europa

Den nya laddstationen, ChargeLab Mjölby, kommer vara strategiskt placerad i Mjölby som ligger precis vid E4:an och är en naturlig plats för rast vid långväga transporter. Vi planerar för att kunna öppna den i juni 2024, och stationen kommer då ha upp till åtta laddplatser med dagens laddstandard, Combined Charging System (CCS) och två platser för pilotaktiviteter med den nya laddstandarden, Megawatt Charging System (MCS). När MCS lanseras kommer platserna vara redo att direkt börja användas. Det gör att stationen kommer vara en av de första i Europa med den nya standarden. 

Snabbare laddning med större kapacitet

MCS är en nyare teknik än CCS och erbjuder snabbare laddning med större kapacitet. MCS har designats speciellt för tyngre transport och har en laddkapacitet upp till 3 750 kW.  Här kommer en långtradare kunna ladda på 45 minuter.

En plats för innovation och utveckling

Vi arbetar ständigt med att utveckla lösningar som bättre optimerar och använder den eleffekt som finns tillgänglig, allt för att kunna möta det ökade elbehov som drivs av samhällets elektrifiering. Därför kommer stationen också att bli en pilot för nya lösningar inom realtidsoptimering av effekt. Bland annat kommer det att finnas ett kraftfullt batteri om fyra megawatt (MWhpå plats. Batteriet kommer kunna utjämna och stötta elnätet vid effekttoppar.

Våra viktiga samarbetspartners 

Satsningen gör vi nära samarbete med Scania, Mjölby kommun, Bixia och Mjölby-Svartådalen Energi. Tillsammans vill vi vara en ledande aktör inom den snabba omställningen av energisystemet och utvecklingen av transportindustrin.