Laboratorietjänster för kontroll och kvalitet

Vi analyserar vatten- och slamprover och olika typer av processprover från biogas- och förbränningsanläggningar. Vi tar också emot uppdrag från företag.

Ackrediterat laboratorium

Laboratoriet är ackrediterat, det vill säga officiellt godkänt, av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll) och utför analyser på vatten- och slamprover. Ackrediteringen (ISO/IEC 17025) innebär att analyser utfärdas opartiskt, korrekt och grundas på internationellt erkända standarder. I och med denna kvalitetssäkring kan resultaten rapporteras gentemot myndigheter enligt de kontrollprogram som gäller.

Laboratoriet är även ackrediterat för provtagning, vilket ger ytterligare kvalitetssäkring i mätvärden. Ackrediteringen omfattar 50 metoder, varav 20 är metoder för metallanalyser. Vi hanterar i snitt 11 000-12 000 prover per år och på dessa prover görs cirka 45 000 analyser.

Från provtagning till analys

Till oss på vattenlaboratoriet kan du vända dig om du behöver hjälp med analyser på vatten- och slamprover eller olika typer av processprover från t ex biogas- och förbränningsanläggningar. Vi kan hjälpa dig hela vägen från provtagning till analys inom många olika verksamheter.

Kan vi själva inte utföra analysen, har vi bra kontaktnät med andra laboratorier som vi kan använda oss av.

Kontakta oss för mer information

Malin Magounakis
Avdelningschef Laboratorium
Vatten och avlopp
Maria Hjelmar
Kvalitetsansvarig
Vatten och avlopp

 

Hjälpte denna information dig? Nej