Beställ anslutningar för nyproduktion

Vi fixar el, vatten, avlopp, fjärrvärme och fiber till din nyproducerade fastighet och är med dig hela vägen.

Allt du behöver för din nya fastighet

I Linköpings kommun är det Tekniska verken som äger ledningsnäten för el, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber. Vi hjälper dig med anslutningarna när du bygger en ny fastighet. Du kan även beställa tillfälliga anslutningar under byggperioden.

Så går processen till

Från att du skickar beställningen tills fastigheten är ansluten tar det cirka 8-12 veckor i befintligt nät. Därför är det bra att göra din beställning i god tid.

 1. Skicka en förfrågan så bokar vi in ett uppstartsmöte där vi går igenom din förfrågan.
 2. Därefter får du en offert inom tio arbetsdagar.
 3. När avtalen är påskrivna går vi igenom beställningen, dina behov och lägger upp en plan för anslutningsprocessen.
 4. Vi ansluter fastigheten och har kontakt med dina installatörer som gör jobbet inne i fastigheten.
 5. Efter det är det dags att montera el-, vatten och eventuella värmemätare samt hårdvara för fiberanslutning. Vi ser till att de monteras på rätt sätt.
 6. Nu är din fastighet redo för inflytt!

Anslutningar och prisexempel

Här ser du de ungefärliga kostnaderna för anslutningarna. När du gör din beställning får du en offert och mer exakta prisuppgifter för dina totala kostnader.

Vi ansluter din fastighet till elnätet med hjälp av din elinstallatör. Installatören behöver göra en föranmälan via Elsmart där den sen kan följa ärendet.

Prisexempel för elanslutning:

Storlek servissäkring Pris inklusive moms Pris exklusive moms
16 A - 25 A 50 000 kr 40 000 kr
35 A och uppåt Offert Offert

Priset för en nyanslutning beror på din huvudsäkring och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt. Anslutningspunkten kan vara ett kabelskåp eller en nätstation. Anslutningsavgiften fastställs i offert. Exemplet i tabellen gäller för en nyanslutning som ligger högst 200 meter från närmaste befintliga anslutningspunkt.

Vi hjälper till att ansluta din fastighet till VA-nätet.

Prisexempel för VA-anslutning villa

Kostnaden för att ansluta en fastighet delas upp i olika delar

 • Inträdesavgift: Betalas av alla fastigheter som ansluter till allmänna vatten och avloppsnätet.
 • Servisledning: Beräknas på vilka ledningslag man ansluter, vatten, avlopp eller dagvatten.
 • Ytor: Avgiften beräknas på totala byggnadsyta, den bebyggda ytan och den obebyggda tomtytan.

Som exempel tar vi en hyreshusfastighet med 250 m2 byggnadsyta på två våningar, en bebyggd yta på 100 m2 och obebyggd tomtyta 500 m2.

Kostnaden 185 000 kr ex moms.

Använd vår prislista för att se hur vi räknat.

Anslutningsavgiften betalas när vi byggt ut ledningar fram till din tomtgräns och förmedlat en förbindelsepunkt.

Värm fastigheten med bekväm och resurseffektiv fjärrvärme. Vi erbjuder en paketlösning där vi ansluter fastigheten till fjärrvärmenätet och installerar fjärrvärmecentralen i fastigheten.

Prisexempel för fjärrvärme

För att kunna ta fram ett prisförslag behöver vi först göra en behovsanalys och gå igenom dina förutsättningar.

Kostnaden för fjärrvärmeanslutningen påverkas av:

 • Energi- och effektbehovet i din fastighet.
 • Hur lång ledning som behövs mellan gatan och din fastighet.

Utsikt Bredband är en del av Tekniska verken och erbjuder snabb uppkoppling via fiber. I Utsikt Bredbands nät finns ett stort utbud av tjänsteleverantörer för internet, tv, telefoni och smarta hem-lösningar.

Prisexempel

Anslutning till bredbandsnätet: 27 500 kr
Kampanjpris i exploateringsområden: 18 900 kr.

 

Fjärrkyla bygger på samma teknik som fjärrvärme och är ett effektivt sätt att kyla industrier, kontorslandskap, fastigheter, shoppingcentrum och serverhallar.

Prisexempel fjärrkyla

För att kunna ta fram ett prisförslag behöver vi först göra en behovsanalys och gå igenom dina förutsättningar.

Kostnaden för fjärrkyleanslutningen påverkas av:

 • Energi- och effektbehovet i din fastighet.
 • Hur lång ledning som behövs mellan gatan och din fastighet.

Behöver du el, värme, fiber eller vatten under byggtiden? Det kan vi också hjälpa dig med. Gör en separat beställning för tillfälliga anslutningar.

Vi erbjuder utomhusbelysning som skapar trivsel och trygghet. Vi kan antingen ta hela, eller delar, av ansvaret för belysningsanläggningen.

Genom att investera i laddplatser för dina boende och hyresgäster är du med och bidrar till omställningen till förnybara bränslen. Tillsammans med Mer, erbjuder vi en helhetslösning för elbilsladdning, som enkelt kan anpassas när behovet växer.

Fler tjänster som vi erbjuder

Vill du även få prisförslag på tjänster för en bekväm och hållbar vardag för som flyttar in? Utforska vårt utbud.

Vi erbjuder en helhetslösning för fastighetsnära återvinning av tidningar, glas-, kartong-, metall-, plastförpackningar, ljuskällor och elavfall. Vi tar hand om allt från skyltning till hämtning och uppföljning.

Bixia är en del av Tekniska verken och erbjuder 100% förnybar el. De arbetar aktivt för mer närproducerad förnybar el och är ett av de elhandelsbolag som köper in mest småskaligt producerad el i Norden.

Ska ni investera i solceller? Via vårt elbolag Bixia erbjuder vi tjänster för solelsproduktion. Vi hjälper er även att ansluta solcellsanläggningen til elnätet.

Få en offert för anslutningarna

Skicka en förfrågan med vilka anslutningar du behöver till din nya fastighet så hör vi av oss.

Har du några frågor? 

Vill du veta mer om våra tjänsterna innan du beställer?