Avloppsvatten från verksamheter

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena vatten från hushåll, inte vatten från verksamheter. Eftersom avloppsvatten från verksamheter kan ha stor påverkan på både reningsverket och miljön, är det viktigt att du kontaktar oss om du planerar att släppa ut avloppsvatten till dag- eller spillvattennätet som kan skada ledningsnätet, reningsprocesserna, slamkvaliteten eller Stångån.

Avloppsvatten från verksamheter kan innehålla till exempel metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett betydligt lägre eller högre pH-värde än avloppsvatten från hushåll. Det kan därför skada ledningar eller reningsprocesser i reningsverket. Dessutom kan föroreningar hamna i slammet eller följa med det renade vattnet ut från reningsverket ut i naturen.

På vår avfallsbehandlingsanläggning Rengärd erbjuder vi hjälp med behandling av förorenat vatten från industri och bilvårdsanläggningar.

Särskilda regler för uppsamling av fett

För dig som bedriver livsmedelsverksamhet gäller särskilda regler för utsläpp av fett i avloppet. I regel krävs en fettavskiljare. Frityrolja får inte hällas ut i avloppet även om du har en fettavskiljare, utan kräver en särskild uppsamling. Läs riktlinjerna i sin helhet i pdf-filen nedan.

Inventering

Ett av riksdagens miljömål är att användningen av farliga ämnen så långt som möjligt ska upphöra och bör fasas ut. Tekniska verken inventerar därför just nu kemikalier hos de verksamheter som finns inom Linköpings kommun och som hanterar ämnen som inte är bra för vår närmiljö. Du som bedriver en verksamhet som berörs av inventeringen får ett brev med de uppgifter du behöver. Fyll i den här mallen (ifyllningsbar pdf) och skicka in den till den adress som står i brevet.

Kontakta oss för mer information

Camilla Johansson
Miljöingenjör Vatten & Avlopp
Vatten och avlopp
Lena Svensson
Gruppchef Mottagning & Planering
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej