Teckna serviceavtal

Serviceavtal för fjärrvärme är en tilläggstjänst och kostar 230 kr exkl. moms. Kostnaden läggs på din faktura från oss. Serviceavtalet börjar gälla efter att vi har gjort en besiktning av din fjärrvärmecentral och godkänt den.

Kontaktuppgifter

Kontaktperson vid besiktning

För att besiktningen ska kunna genomföras måste en representant vara närvarande.

Avtalsvillkor

Läs avtalsvillkoren för serviceavtal kring fjärrvärme.