Pris- och klimatdialog Linköping

Vi bjuder in till två möten per år för Prisdialog. Vi har även varit med och anordnat Klimatdialogen vid två tillfällen tillsammans med ÖBKN - Östergötland Bygger Klimatneutralt. Här hittar du materialet från mötena. 

Vi tror på en prissättning för fjärrvärme som är transparent, förutsägbar och stabil. Därför är vi medlemmar i Prisdialogen.

SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Genom att ha en öppen dialog är förhoppningen att fördjupa kundrelationerna och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen bygger dels på en lokal dialog och en central prövning. 

Klimatdialogen är ett möjligt tillägg för medlemmar i Prisdialogen. Klimatdialogens syfte är att stimulera lokala dialoger där fjärrvärmeleverantörer, kunder och eventuellt andra aktörer för dialog och tar fram planer för hur man lokalt kan arbeta med klimat- och miljöfrågor.

Material från prisdialogen 2024

Presentation Prisdialog, maj 2024 (pdf)

Anteckningar Prisdialog, maj 2024 (pdf)

Material från Prisdialogen 2023

Ansökan Prisdialog 2024 (pdf)

Prisändringsmodell 2024 (pdf)

Presentation Prisdialog, september 2023 (pdf)

Anteckningar Prisdialog, september 2023 (pdf)

Presentation Prisdialog, april 2023 (pdf)

Anteckningar Prisdialog, april 2023 (pdf)

Material från Prisdialogen 2022

Prisändringsmodell 2023 (pdf)

Ansökan Prisdialog 2023 (pdf)

Anteckningar Prisdialog, augusti 2022 (pdf)

Presentation Prisdialog, maj 2022 (pdf)

Anteckningar Prisdialog, maj 2022 (pdf 941 kB)

Material från Klimatdialogen 2022

Handlingsplan för Klimatdialogen 2022 (pdf)

Material från Pris- och klimatdialoger tidigare år

Prisdialogen 2021

 Prisändringsmodell 2022

Anteckningar Prisdialog april 2021

Anteckningar Prisdialog aug 2021

Presentation Prisdialog april 2021

Presentation Prisdialog aug 2021

Ansökan Prisdialog 2022

Klimatdialogen 2021

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i uppvärmningsbranschen

Fjärrvärmesystem och klimatarbete 20210915 - Teresia Göransson

Presentationer från den 18 november 2021

Plast i avfall, Jenny Sahlin, Profu

Effektstyrning - Hot remote, Niklas Olsson, Tekniska verken

Avfallsinsamling och statistik, Johan Borg, Tekniska verken

Energikontoret, Kickan Grimstedt