Prisdialogen för fjärrvärme

Du kan vara med och påverka vår prismodell

Vi tror på en prissättning för fjärrvärme som är transparent, förutsägbar och stabil. Därför är vi medlemmar i Prisdialogen.

SABO, Riksbyggen och Energiföretagen Sverige har tillsammans tagit fram Prisdialogen. Genom att ha en öppen dialog är förhoppningen att fördjupa kundrelationerna och bidra till ett ökat förtroende för fjärrvärmeleverantörernas prissättning. Prisdialogen bygger dels på en lokal dialog och en central prövning.

Vi är medlemmar i Prisdialogen för att:

  • bidra till en rimlig, förutsägbar och stabil prisutveckling över tid.
  • ha en transparent prissättning och prisutveckling.
  • kunna informera dig om prisändringar i god tid för att underlätta hyresförhandlingar och budgetarbete.
  • vi vill skapa en dialog där du har möjlighet att påverka våra prisändringar.
  • vi vill ge ett skydd från kraftiga prisökningar.
  • ge dig utrymme att påverka utvecklingen av prismodellen.

Så fungerar prisdialogen

Vi bjuder in dig som är fjärrvärmekund till Prisdialog vid två tillfällen per år under våren och hösten. Samrådet leder fram till en lokal prisändringsmodell. En färdig prisändringsmodell ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. Där ska också vår prispolicy framgå och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar.

Vi skickar in protokoll från samrådsmöten och prisändringsmodellen till Prisdialogens kansli senast den 15 september. Prisdialogens kansli bereder ärendet, som sedan går vidare till Prisdialogens styrelse. Styrelsen behandlar inkomna ansökningar under perioden 1 april till 31 oktober.

Om styrelsen godtar prisändringsmodellen kommer vi informera dig som är kund om eventuella prisändringar senast 1 november. Då börjar det nya priser gälla från den 1 januari kommande år.