Två kollegor diskuterar vid sin arbetsplats

Övervakning av din fjärrvärme

Hur ofta kontrollerar du att din fjärrvärmecentral fungerar som den ska? Låt oss hålla koll på den åt dig!

Vi håller koll på din fjärrvärme

Med vår tjänst för övervakning, rapport och analys kan du känna dig trygg. Vi erbjuder dig övervakningstjänsten som ett tillägg för dig som har serviceavtal för din fjärrvärme eller fjärrkyla.

Med övervakningstjänsten kan vi upptäcka onormala värden när de inträffar. Genom att snabbt hitta och rätta till fel på fjärrvärmecentralen kan till exempel flödeskostnaden under de kalla årstiderna (oktober till april) minska. Onormala värden på flöde och temperatur kan även ha andra orsaker, som vi kan hjälpa dig att identifiera.

Många fel är enkla att rätta till och kräver oftast inga stora investeringar. Om centralen skulle ha fel som kräver ombyggnation, kan vi hjälpa till med råd och ombyggnadstips.

Så här fungerar tjänsten

Vårt system jämför flöde och temperaturnivåer för din fjärrvärmecentral med tidigare mätvärden och förbrukningsmönster, och larmar om de avviker från förväntade värden. Vi kontrollerar larmet manuellt och gör en första analys, för att se om larmet beror på fel i fjärrvärmecentralen. Därefter skickar vi rapporten till dig och bifogar en felanalys.

Om förbrukningsmönstret avviker från det normala skickar vi en rapport till dig. Den visar när avvikelsen inträffat samt dina data från de senaste 14 dagarna. Vi skickar en rapport veckovis via epost så länge värdena är onormala.

Tekniska verken hjälper dig att förstå rapporten genom rådgivning via telefon eller felsöker fjärrvärmecentralen på plats enligt överenskommelse. Om vi konstaterat på plats att det är fel på fjärrvärmecentralen lämnar vi en offert med kostnads- och åtgärdsförslag.

Vill du att vi håller koll på din fjärrvärme?

Skicka en förfrågan så pratar vi mer.