Vi ändrar prismodellen för våra elnätskunder

Vi inför en prismodell som ökar möjligheterna att påverka dina kostnader samtidigt som du bidrar till ett hållbart energisystem. Vi förklarar den nya modellen och hur ditt företag kan minska era elnätskostnader.

Vilka berörs av förändringen?

Modellen gäller endast för den del av dina kostnader som berör elnätet och påverkar dig som är:

Företagskund i Linköping

Prismodellen införs 1 oktober 2020. Gäller om ditt företag är effektkunder (låg- och högspänning) eller om du har en säkring på 80-100 ampere.

Företagskund i Katrineholm

Prismodellen infördes 1 januari 2020. Gäller för alla företag som är effektkunder (låg- och högspänning). 

De tre delarna i den nya prismodellen

Din elkostnad består av tre delar: elhandel, skatter och avgifter och elnät. Vår nya prismodell för elnätskostnaden består också av tre delar. 

  • Fast årsavgift. Baseras på vilken storlek din säkring har. Om du har en högspänningsanläggning baseras avgiften på effektuttaget.
  • Rörlig elöverföringsavgift. Baseras på hur mycket el du använder.
  • EffektavgiftBaseras på din effekttopp/förbrukningstopp varje månad. Effektavgiften kommer att baseras på ditt högsta effektuttag per månad. Priset är högre på vintern än på sommaren.

 

En prismodell som gynnar klimatet 

Vi behöver vi en prismodell som fungerar i framtidens elnät. Vårt samhälle blir alltmer beroende av el, samtidigt som omställningen till förnybar el ställer nya krav på vår elproduktion och våra elnät. Med fler små elproducenter av sol- och vindkraft i nätet, ökar utmaningarna att hålla balansen mellan produktion och konsumtion av el.

Ni kan göra skillnad på riktigt

För att klara omställningen krävs att vi tillsammans förändrar och sprider ut elanvändningen. Den nya prismodellen uppmuntrar dig att se över och jämna ut företagets elanvändning över dygnet och året. På så vis räcker elen till alla, och du som kund bidrar dessutom aktivt till att Sverige klarar miljömålet om 100 procent förnybar el i elsystemet.

Effektavgiften kan jämföras med trängselskatt

När du använder mycket el samtidigt krävs en större elledning för att få elen hem till dig. Om många använder mycket el samtidigt får vi effekttoppar/förbrukningstoppar som gör att nätet inte räcker till alla. En parallell kan dras till trängselskatt. Om alla skulle åka på vägarna samtidigt, skulle vägarna behöva byggas ut. På samma sätt kommer du att få betala ett högre effektpris om du har en hög topp, eftersom det innebär en högre belastning på elnätet. 

Med den nya prismodellen vill vi uppmuntra företag att sprida ut sin elanvändning.

Med den nya prismodellen vill vi uppmuntra företag att sprida ut sin elanvändning.

Detta innebär förändringen

Med den nya modellen betalar du mer om du gör många aktiviteter som kräver el vid samma tidpunkt, eftersom det kräver mer effekt, än om du sprider ut din elanvändning. Det kommer bli tydligare hur stor effekt du faktiskt använt varje månad, och redan på nästa månadsfaktura får du betala för föregående månads elanvändning. Detta innebär att du enklare får en överblick över din produktion och kan hitta toppar och dalar i elanvändningen. 

Olika priser vinter och sommar

Effektavgiften kommer att bli högre på vintern (1 nov-31 mars) än på sommaren (1 april-31 oktober). Därför är det extra viktigt att tänka på att sprida ut din elanvändning under vintern.

För kunder i Linköping

För dig som har en säkring över 100 ampere, så har effektavgiften tidigare bestått av abonnerad effekt per år samt en högbelastningsavgift på vintern. I den nya modellen baseras avgiften enbart på uttagen effekt per månad. Den rörliga avgiften kommer inte längre vara tidsdifferentierad utan baseras istället på hur mycket el du använder.

För kunder i Katrineholm

Tidigare har en del av din avgift baserats på din högsta effekttopp på årsbasis. Med den nya modellen betalar du istället för högst effekttopp per månad, alltså den timme i månaden då du använder mest el samtidigt. Elnätskostnaden blir högre på vintern än på sommaren. 

Vad kommer det att kosta?

Samtidigt som modellen införs i Linköping sänker vi den totala prisnivån något. Här finns aktuella prislistor.

Hur kan jag påverka mina elnätskostnader? 

Med små förändringar kan ni göra stor skillnad på fakturan. Här ger vi några tips:

  • Fördela effekten över dygnet och över året. Kan du till exempel köra vissa processer vid andra tider och därmed fördela effekten jämnare över dygnet? Då kan du påverka din avgift.
  • Minska din elanvändning.
  • Se över din säkring och anpassa den efter hur mycket effekt du behöver, eftersom den fasta avgiften baseras på storleken på din säkring. En för stor säkring gör att du får betala mer avgift – helt i onödan. Om du behöver hjälp att se över din säkring kontaktar du din elinstallatör.

Vill du få fler tips? Se det inspelade seminariet

Under ett livesänt seminarium berättade våra experter om den nya prismodellen och hur ditt företag kan påverka era kostnader. Här kan du ta del av sändningen i efterhand.

Frågor? Kontakta oss

Ann Samuelsson

013-20 83 61
ann.samuelsson@tekniskaverken.se

Anton Berlin

013-20 80 42
anton.berlin@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej