Falkenbergs kommun

Falkenbergsmotet

Vi undersöker möjligheterna att ersätta de befintliga vindkraftverken på östra sidan av E6/E20 vid Falkenbergsmotet mot färre, men större vindkraftverk. Nya större vindkraftverk skulle ge en betydligt större elproduktion från området. Preliminärt kommer de 15 befintliga verken bytas ut mot fyra moderna vindkraftverk. En förstudie har gjorts som visar på goda förutsättningar för en ny vindkraftspark området, men flera utredningar behöver göras och dessa kommer utföras under 2022 och 2023. Ansökan kommer att lämnas in till Länsstyrelsen under den senare hälften av 2023.

Samråd

Vi bjuder nu in till ett avgränsningssamråd om vindkraftsprojektet Falkenbergsmotet, enligt 6 kap. miljöbalken. Lär dig mer om vad ett samråd är och hur det går till →

Öppet hus med utställning om projektet

Datum: måndag den 17 april
Tid: kl. 14.00–20.00
Plats: Björnhults Golfklubb, Skogstorp 401, Falkenberg

Samrådet kommer att hållas i form utav ett öppet hus med en utställning. Utställningen innehåller information om projektet och de utredningar vi gör. Representanter från oss och Wind Sweden finns på plats så att du kan ställa frågor. Projektet drivs i samarbete med Wind Sweden.

Om du vill ta del av information om vindkraftsprojektet innan utställningen finns ett samrådsunderlag nedan. Den 17 april kommer vi även lägga upp affischerna från utställningen. 

Senast den 8 maj 2023 kan du lämna synpunkter på vindkraftsprojektet. Synpunkter e-postar du i första hand till tomas.b@wind-sweden.com. Du kan också lämna synpunkter skriftligen via brev eller på plats i utställningslokalen. Vill du skicka dina synpunkter med post ska det adresseras till:

Wind Sweden AB
Batterivägen 2
311 39 Falkenberg

Kontakt om projekt i Falkenbergsmotet

Denise Wallman

Projektutvecklare
013-20 95 39

denise.wallman@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej