Ny fjärrvärmeledning kopplar ihop Mjölby och Väderstad

Samma år som Mjölby Svartådalen Energi, MSE, firade 40 år blev bolagets senaste stora projekt färdigt – den nya fjärrvärmeledningen som kopplar ihop Mjölby med Väderstad. Tidigare har Väderstadborna fått fjärrvärme från en lokal entreprenör med hjälp av pannor som eldats med halm.

Resurseffektiv fjärrvärme i Väderstad

Ledningen invigdes den 15 december 2021, är nästan 11 kilometer lång och sträcker sig från Viringe industriområde i Mjölby till Väderstad AB där den kopplats ihop med Väderstadnätet. Ledningen passerar Hogstad, och boende utefter sträckan kommer att få erbjudande om att ansluta sig.

− Det roligaste med projektet har varit att vi både har hållit budgeten och att vi blev klara före tidplanen. Vi påbörjade arbetet med den nya fjärrvärmeledningen den 1 februari 2021 och räknade med att vara klara under våren 2022, men det gick snabbare än planerat och vi kunde koppla på ledningen redan i november, berättar Mikael Axelsson, ansvarig för fjärrvärmedistributionen på MSE.

Han tillägger att samarbetet med entreprenörerna varit alldeles utmärkt och att projektet klarade sig ifrån stora överraskningar och problem på vägen.

Investeringen är värd 35 miljoner kronor, och att det är värt pengarna är det ingen tvekan om, menar Mikael Axelsson:

− Den nya fjärrvärmeledningen förser invånare och företagare i Väderstad med resurseffektiv fjärrvärme. Dessutom är Väderstadborna nöjda och glada att de slipper röken från halmeldningen. Vid varje starttillfälle kom tidigare nämligen rök och lukt när halmpannorna behövde laddas om. Det slipper de nu. Även entreprenören som drivit halmpannorna är nöjd med lösningen. Det här vinner alla på.

10,8

kilometer lång är fjärrvärmeledningen som sträcker sig från Viringe industriområde i Mjölby till Väderstad AB.

35

miljoner välinvesterade kronor är vad investeringen uppgick till.