Bredbandsutbyggnaden minskar digitalt utanförskap

Snabb och stabil bredbandsuppkoppling är en förutsättning för att kunna arbeta resurseffektivt i en cirkulär ekonomi, samtidigt som det motverkar det digitala utanförskapet. Det blev än mer tydligt under pandemin. Vi fortsatte att bygga ut fibernätet under 2021.

En förutsättning för resurseffektivitet i en cirkulär ekonomi 

Under 2021 anslöts totalt 4 100 hushåll, varav 1 800 på landsbygden i Mjölby och Linköping. Även i Katrineholm blev våra kunder erbjudna fiberanslutning, men intresset var inte lika stort där.

Digitaliseringen av samhället går snabbt framåt och idag är det uppkopplade livet en självklarhet för de flesta. Därför är det viktigt för oss att erbjuda snabb bredbandsuppkoppling i största möjliga mån.

Till 2020 fanns ett nationellt delmål som sa att 95 procent av alla hushåll och företag borde ha tillgång till bredband. I Linköpings kommun är nu siffran 95,3 procent.

I Katrineholm har 93,6 procent av befolkningen bredband och i Mjölby är motsvarande siffra 88,3 procent. En viktig skillnad är att Katrineholms och Mjölbys kommuner till stor del består av landsbygd som gör att det tar längre tid att bygga ut fiber, jämfört med Linköping där många bor i tätort.

Regeringens vision är att alla i Sverige ska vara helt uppkopplade år 2025. Vi kommer att fortsätta bygga ut nätet för att bidra till att det målet nås.