Året som gått - 2020

 
 

”Det vi gör har en så stor påverkan”

Tekniska verkens vd Charlotta Sund summerar 2020, som har varit ett väldigt speciellt år på många sätt. Under ”Coronaåret” har vårt största fokus legat på att hålla igång vår produktion och se till att minska risken för smittspridning bland våra medarbetare. Trots de stora utmaningar som pandemin har inneburit, har det inte hindrat oss från att fortsätta jobba mot vår vision. Charlotta berättar hur vi, det lilla lokala bolaget Tekniska verken, jobbar för att påverka globalt genom att bidra till att uppnå FN:s Globala mål. Se videon där Charlotta Sund berättar mer om året som gått.

Hållbara höjdpunkter

Trots ett annorlunda år har det inte hindrat oss för att fortsätta investera i resurseffektiva lösningar. Här är några exempel som vi är extra stolta över.

Våra medarbetare berättar

Vi frågade några av våra medarbetare vad som har varit det viktigaste i deras jobb under 2020.

Året i korthet

Några exempel på saker som har hänt under året.

Fakta och statistik

3 900

ålar släppte vi ut i Sommen, Roxen och Glan för vidare färd mot Östersjön och Saragassohavet.

3 725

nya kunder på landsbygden fick fiber under förra året.

30 000

solpaneler finns i vår solcellspark som täcker en yta motsvarande 22 fotbollsplaner.

13

vindkraftverk har vi installerat under året. Elen från dem räcker till cirka 35 000 villors hushållsel per år.

690 000

ton koldioxidekvivalenter har vi bidragit till att minska utsläppen med. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle avstå från att köra bil i 4,4 år.

14+2

biogasmackar har vi nu i drift. 14 med komprimerad biogas (CBG) och 2 med flytande biogas (LBG)

94,1%

av elledningarna är nedgrävda i Mjölby. I Linköping är siffran 90,1% och i Katrineholm 70,0 %.

99,996 %

tillgänglighet på elleveransen i Linköping. Katrineholm hade 99,981 % och Mjölby 99,976 %.

1 059

ton saker har vi samlat in på våra återbrukshallar i Linköping.

600 000

ton avfall har vi energiåtervunnit till att bli fjärrvärme och el.

Nyckeltal

Här kan du se några av våra nyckeltal från 2020. Hela årsredovisningen finns att ladda ner som pdf.