”Tillsammans skapar vi framtidens energisystem och minskar klimatavtrycket”

2021 blev ett spännande och utmanande år som tydligt visade vår viktiga roll i att bygga världens mest resurseffektiva region och bidra till klimatomställningen. Här lyfter Tekniska verkens vd Charlotta Sund fram några av de viktigaste händelserna från i fjol.

Se videon där Charlotta Sund berättar mer om året som gått.

Hållbara höjdpunkter

Under året har vi arbetat med många olika insatser som bidrar till att vi kan möta kraven på framtidens energisystem och samtidigt bidra till en hållbar och resurseffektiv region. Här är några av guldkornen.

Året i korthet

Några exempel på saker som har hänt under året.

Fakta och statistik

4 300

ålar har vi fångat i Sommen, Roxen och Glan och släppt ut i Östersjön.

4 100

nya kunder på landsbygden fick fiber under förra året.

1 112

miljoner kronor har vi investerat för en resurseffektiv region.

95,3

procent av elledningarna är nedgrävna i Mjölby. I Linköping är siffran 90,8 procent och i Katrineholm 80 procent.

650 000

ton koldioxidekvivalenter har vi bidragit till att minska utsläppen med. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle avstå från att köra bil i 4 år.

2 000

ton koldioxidekvivalenter har vi minskat utsläppen av metan från biogasanläggningen med vår nya gastäta gödselbrunn.

40

mil elledningar har vi grävt ner förra året. Vi har också väderisolerat vissa ledningar på platser där det är svårt att gräva ner kablarna, för att de bättre ska klara träd som blåser ned vid en storm.

99,99

tillgänglighet på elleveransen i Linköping. Katrineholm hade 99,98 % och Mjölby 99,99 %.

8 300

ton biogas producerade vi förra året.

668 500

ton avfall har vi energiåtervunnit till att bli fjärrvärme och el.

Ekonomiska nyckeltal

764 mkr

Resultat efter finansiella poster.

6 %

Avkastning på totalt kapital.

455 mkr

Operativt kassaflöde.