Det heter återbruk. Vi kallar det omtanke.

Att grejer kan användas om och om igen – av andra som behöver dem mer – är en fin tanke. Vi kallar det omtanke. Och det, det är hela tanken med våra återbrukshallar. Här kan du lämna saker du inte längre vill ha eller behöver. De kan komma till nytta och glädje för någon annan. Läs mer