Det heter återbruk. Vi kallar det omtanke.

Att grejer kan användas om och om igen – av andra som behöver dem mer – är en fin tanke. Vi kallar det omtanke. Nu öppnar vår andra återbrukshall på Malmen. Välkommen till Malmen och Ullstämma med sakerna du inte behöver! Läs mer
Driftstatus: Just nu har vi inga större avbrott

Våra återvinningscentraler

ÅtervinningscentralIdag

Underhållsarbete i Katrineholm

På grund av underhållsarbete av fjärrvärmenätet i centrala Katrineholm, kommer framkomligheten i trafiken att bli begränsad. Området som berörs är korsningen Storgatan och Bievägen. Arbetet startar på måndag den 11 november och beräknas pågå fram till fredagen den 6 december.