Trädgårdsavfallstippar

Komposterbart avfall och ris

Ris och komposterbart avfall lämnas var för sig och på tipparna finns skyltar som beskriver hur avfallet ska sorteras. Löv, gräsklipp och mossa mm lämnas som komposterbart material medan ris, grenar och stammar lämnas på platsen för ris.

Tänk på att tömma ur säckar då det underlättar för efterföljande hantering. Lägg tomma säckar i de kärl som finns på trädgårdsavfallstippen.

Vad händer sen?

Riset flisas och förbränns i kraftvärmeverket där fjärrvärme och el produceras. Det komposterbara materialet komposteras på Ecocenter och blir till ny jord.

 Öppettider

Ort Öppettider
Linköping, Gärstad Se öppettider 
Linköping, Ullstämma  Se öppettider
Linköping, Malmen  Se öppettider
Linghem Dygnet runt
Ljungsbro Dygnet runt
Sturefors Dygnet runt

Hjälpte denna information dig? Nej