Intresseanmälan för VA-anslutning utanför verksamhetsområde

Även om du bor utanför verksamhetsområdet för vatten och avlopp kan det finnas möjlighet att ansluta till det kommunala VA-nätet.

Bra att känna till 

Verksamhetsområden regleras i lagstiftningen där rättigheter och skyldigheter mellan VA-huvudmannen och fastighetsägaren regleras genom gällande lagar och regler.

Gemensam anslutning med grannarna

Att ansluta till det kommunala VA-nätet kan innebära att du som fastighetsägare tvingas till en ledningsdragning för att kunna ansluta till den kommunala huvudledningen. En vanlig lösning för anslutning utanför verksamhetsområdet är att flera grannar går ihop för att dela på kostnaden för ledningsdragningen. Då bör ni bilda en gemensamhetsanläggning som reglerar rättigheter och skyldigheter er emellan. Tänk också på att du, eventuellt tillsammans med dina grannar, ansvarar för den här ledningsdragningen även i framtiden.

Bilda servitut

Du ansvarar också för att bilda servitut, som reglerar att du får ha ledningarna i den mark som eventuellt måste korsas för att du ska kunna ansluta till den kommunala ledningen. Kontakta markägaren så tidigt som möjligt om detta.

Intresseanmälan för anslutning till VA-nätet utanför verksamhetsområdet

Vilken typ av fastighet gäller ansökan *

 

Hjälpte denna information dig? Nej