Färdiganmälan pumpstation

När du fått pumpstationen levererad ansvarar du som fastighetsägare för att installera den enligt instruktionen som följer med i leveransen. När du är klar skickar du in nedanstående färdiganmälan.

Läs igenom punkterna nedan och säkerställ att de är kontrollerade och åtgärdade. För att kunna garantera önskat driftsättningsdatum behöver du skicka in anmälan minst sju dagar i förväg.

Färdiganmälan pumpstation

LTA-stationen

1. Pumpstationen är placerad på plats enligt överenskommelse med Tekniska verken.

2. Pumpstationen är installerad och ledningsdragning är utförd enligt bifogad instruktion från tillverkaren.

3. Spolbrunn finns monterad på ledningen mellan bostadshuset och pumpstationen.

4. Drän- eller dagvatten är inte kopplat till pumpstationen.

5. Återfyllning till befintlig marknivå kring tanken är färdig i enlighet med installationsritning. Tanken får sticka upp max 25 cm ovan färdig mark.Marken runt omkring tanken ska vara så plan som möjligt och med fall från tanken, 2-10 % räknat på en 2 meters radie från lodlinjen. Tanken ska vara i lod.

6. Pumpstationen är urpumpad och rengjord inför den dagen som Tekniska verken ska utföra driftsättningen.

7. Det finns vatten att tillgå vid driftsättningen, Tekniska verken ska kunna provköra pumpstationen vid driftsättningen.

Elinstallation

1. Elinstallationen är utförd av behörig elinstallatör enligt gällande föreskrifter och standarder.

2. Larmindikator med summer och lampa ska vara placerad i huset t ex i hall eller kök så fastighetsägaren uppmärksammar högnivålarmet.

3. Elinstallationen ska vara färdig enligt monteringsanvisningen och testad. Pump och larmindikator ska vara inkopplade med separata säkringar. Säkringarna ska vara uppmärkta vid el centralen.


Godkännande *
Hjälpte denna information dig? Nej