Anmälan om anslutning

Alla fastigheter inom vårt verksamhetsområde har rätt att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp (spillvatten). Enkelt uttryckt gäller det dig som bor i någon av tätorterna inom Linköpings kommun. Du ansluter dig genom att göra en anmälan nedan.

Anmälan om anslutning till VA-nätet

Anmälan avser

Typ av fastighet
Anslutning

Uppgifter om fastigheten

Fastighetsägare

Uppgifter för anslutning

Kontaktperson/VA-installatör

Bifoga dokument

Övrig information

Betalning och faktura

Vi på Tekniska verken vill minska klimatpåverkan och erbjuder er därför olika möjligheter att ta emot och betala fakturor från oss. Du kan välja att få fakturan via e-post, som pappersfaktura eller som Svefaktura.

Hur vill du få din faktura?

Om e-postfaktura

Om pappersfaktura

Om Svefaktura

Svefaktura kan du välja om du redan idag har ett samarbete med en VAN-operatör. Då behöver vi också få veta vilka referenser du behöver på fakturan.

Villkor och slutförande

Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd. För att du ska förstå hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har rörande dina personuppgifter ber vi dig ta del av dessa riktlinjer‌.

Hjälpte denna information dig? Nej