Anslutning till VA-nätet

Hur och om du kan ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp (spillvatten), beror på om du bor inom eller utanför vårt verksamhetsområde. Enkelt uttryckt ingår tätorterna inom Linköpings kommun i vårt verksamhetsområde.