Ersättning och avgifter för din elproduktion

Vi ersätter dig för elen som du levererar till elnätet. Du kan också sälja överskottsel och elcertifikat till ett elhandelsföretag.

Vi betalar ut produktionsersättning 

Tekniska verken elnätsbolag betalar ut en ersättning för den nytta som din produktion skapar i elnätet. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät, tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på din elnätsfaktura. I vår prislista finns aktuella ersättningsnivåer för Linköpings och Katrineholms nätområde. 

Avgift för mätning av produktion

  • Mätning av produktion för anslutningar 16-63 ampere ingår i normalfallet i din ordinarie nätavgift. Avgift kan tillkomma om inmatningen till elnätet är större än din användning under kalenderåret.
  • För anslutningar som är större än 63 ampere tillkommer en årsavgift. Se aktuella priser.

Sälj din överskottsel till ett elhandelsbolag

Teckna avtal i god tid

Om du byter elhandelsbolag måste deras anmälan vara oss tillhanda senast 14 dagar före avtalets startdatum. Om du däremot tecknar ett nytt elavtal i samband med nyuppsättningen av din anläggning kan elhandelsbolaget skicka in anmälan samma dag som startdatumet. Du kan inte få ersättning retroaktivt, utan tidigast från det datum som ditt elbolag anger som startdatum. Gör du inget val kommer inmatningen inte att registreras och du går miste om ersättning för din överskottsel.

Är ditt nätabonnemang max 100 ampere:

  • Vi rapporterar per automatik dina mätvärden till den elhandlare som du köper el av.
  • För att få ersättning måste du aktivt teckna avtal med en elhandlare.

Är ditt nätabonnemang större än 100 ampere:

  • För att vi ska kunna rapportera mätvärden måste ditt valda elhandelsbolag kontakta oss.
  • För att få ersättning måste du aktivt teckna avtal med en elhandlare.

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Det finns möjlighet att få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier.

Vi hjälper dig med rapportering för elcertifikat och ursprungsgarantier 

  • Efter att du har ansökt om att få din anläggning godkänd på Energimyndighetens webbsida samt fått den godkänd får vi ett meddelande och därefter börjar vi rapportera dina mätvärden.
  • Du bevakar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom att logga in på ditt certifikatkonto.
  • Skulle det saknas mätvärden, kontakta matteknik.service@tekniskaverken.seså skickar vi om mätvärdena.

Skatteregler för egen elproduktion

Du som producerar förnybar el kan få skattereduktion för antalet kilowattimmar som du matar in på elnätet, om din anläggning uppfyller vissa villkor. På Skatteverkets hemsida finns mer information om skatteregler.

Momsregistrering

Om din elförsäljning uppgår till högst 30 000 kronor/år, under 2 år, behöver du inte deklarera eller betala moms. Om försäljningen däremot överstiger 30 000 kronor/år är du skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt.

Hjälpte denna information dig? Nej