Solel och skattereduktion

Under vissa förutsättningar ger producerad och såld el från solceller rätt till skattereduktion. En anläggning ska uppfylla dessa krav

  • Huvudsäkring max 100A
  • In och utmatning av el ska ske i samma punkt

Underlaget för skattereduktion kan som mest uppgå till 30 000 kwh per organisationsnummer eller anslutningspunkt.  Du kan aldrig få ersättning för mer kWh än du har köpt under året. 

Vårt uppdrag 

Som elnätsägare rapporterar vi dessa uppgifter till Skatteverket som underlag för beräkning av skattereduktionen:

  • Mängd köpt el
  • Mängd såld el
  • Uppgifter om anläggningsägaren, den som har rätt till skattereduktion
  • Andel av året du bott i fastigheten, gäller om du inte bott hela året.

Vad gör Skatteverket? 

Skatteverket skapar underlag på skattereduktionens storlek och räknar ut hur stor skattereduktion man är berättigad till i pengar. Varje kWh i underlaget är värd 60 öre.

Olika förutsättningar 

Vi rapporterar mängd köpt och såld el hela året. 

Prisexmpel 1: Årets mängd köpta el 10 000 kWh, mängden såld el 8 000 kWh. Värde 8 000x0,6=4 800 kr.

Prisexmpel 2: Årets mängd köpta el 7 000 kWh, mängden såld el 8 000 kWh. Värde 7 000*0,6=4 200 kr.

 

Vi rapporterar mängd köpt och såld el från det datumet då din anläggning anslöts till elnätet. 

Prisexempel 1: Mängden köpt el från datum då solanläggningen anslöts till elnätet fram till årsskiftet 7000 kWh, såld el 5000 kWh. Värde 5000*0,6=3000 kr

Prisexempel 2: Mängden köpt el från datum då solanläggningen anslöts till elnätet fram till årsskiftet 7000 kWh, såld el 8000 kWh. Värde 7000*0,6=4200 kr

Vi rapporterar mängd köpt och såld el hela året. Vi rapporterar också den andel av året du varit kund i anläggningen. Det kan till exempel vara om du har ägt din anläggning till och med augusti, som motsvarar cirka 67% av året.  

Prisexempel: Köpt el totalt under året 7 000 kWh, såld el hela året 7 000 kWh, ägd andel av året 66,7%. Värde= 7 000*0,667*0,6=2 801 kr.

Vi rapporterar mängd köpt och såld el hela året. Vi rapporterar också den andel av året du varit kund i anläggningen. Det kan till exempel vara om du har ägt din anläggning från och med september, som motsvarar cirka 33% av året.  

Prisexempel: Köpt el totalt under året 7 000 kWh, såld el hela året 7 000 kWh, ägd andel av året 33,3%. Värde= 7 000*0,333*0,6=1 399 kr.