Aktuell ersättning och avgifter för egen elproduktion

Du betalar en avgift till oss som elnätsföretag och får en ersättning av oss för din elproduktion. Läs mer om avgifter och ersättning. 

Vägledning om solceller

Ta del av Energimyndighetens solelportal för att lära dig mer om solceller och får oberoende vägledning inför beslutet.

Ersättning och avgifter för din elproduktion

Vi ersätter dig för elen som du levererar till elnätet. Du kan också sälja överskottsel och elcertifikat till ett elhandelsföretag. 

Vi betalar ut produktionsersättning  

Vi betalar ut en ersättning för den nätnytta som din elproduktion skapar i elnätet. Nätnytta innebär att vi får minskade kostnader för elöverföring i vårt nät, tack vare din elproduktion. Ersättningen betalas ut månadsvis och redovisas på din elnätsfaktura. I prislistan finns aktuella ersättningsnivåer för Linköpings och Katrineholms nätområde.  

Avgift för mätning av produktion

  • Om du har en anslutning på 16-63 ampere ingår för närvarande mätningen i din ordinarie nätavgift. 
  • För anslutningar som är större än 63 ampere tillkommer en årsavgift. Läs mer om årsavgiften.

Sälj din överskottsel till ett elhandelsbolag

För att sälja din överskottsel behöver du teckna ett elavtal med ett elhandelsbolag. Om du inte tecknar ett avtal kommer du inte få någon ersättning för den el som du matar in på elnätet. Om du har ett nätabonnemang på max 100 ampete rapporterar vi automatiskt dina mätvärden till den elhandlare som du köper el av. Om du istället har ett nätabonnemang som är större än 100 ampere måste ditt valda elhandelsbolag kontakta oss. 

Om du byter elhandelsbolag måste de skicka in en anmälan till oss om bytet. Vi måste ha fått in anmälan senast 14 dagar före avtalets startdatum för att kunna skicka in rätt mätvärden till ditt nya elhandelsbolag. Om du byter elhandelsbolag samtidigt som du sätter upp solceller kan elhandelsbolaget skicka in sin anmälan samma dag som startdatumet.

Du kan inte få ersättning retroaktivt, utan tidigast från det datum som ditt elbolag anger som startdatum. 

Elcertifikat och ursprungsgarantier

Det finns möjlighet att få ersättning för elcertifikat och ursprungsgarantier hos Energimyndigheten. Skicka in ansökan om elcertifikat och ursprungsgarantier 

Vi hjälper dig med rapportering

Efter att du har ansökt och fått din anläggning godkänd av Energimyndigheten får vi ett meddelande och börjar då rapportera dina mätvärden.

Du ansvarar själv att kompletta mätserier finns i Energimyndighetens system CESAR genom att logga in på ditt certifikatkonto.

Saknas det mätvärden? 

Kontakta matteknik.service@tekniskaverken.se så skickar vi om mätvärdena.

Skatteregler för egen elproduktion

Du som producerar förnybar el kan få skattereduktion för antalet kilowattimmar som du matar in på elnätet, om din anläggning uppfyller vissa villkor. På Skatteverkets hemsida finns mer information om skattereglerna.

→Skattereduktion för privatpersoner
→Skattereduktion för näringsverksamhet

Momsregistrering

Om din elförsäljning uppgår till max 30 000 kronor per år under två år behöver du inte deklarera eller betala moms. Om försäljningen däremot överstiger 30 000 kronor per år är du skyldig att registrera dig för att betala mervärdesskatt. Läs mer om registreringen på Skatteverkets webbplats.

Aktuell ersättning och avgifter för egen elproduktion

Du betalar en avgift till oss som elnätsföretag och får en ersättning av oss för din elproduktion. Läs mer om avgifter och ersättning. 

Vägledning om solceller

Ta del av Energimyndighetens solelportal för att lära dig mer om solceller och får oberoende vägledning inför beslutet.