Beställ serviceavtal för fjärrvärmen

Fjärrvärme ger dig ett skönt inomhusklimat, oavsett hur kallt det är ute. Med serviceavtal för fjärrvärme får du extra trygg och enkel hantering av ditt värmesystem. I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök. Vid servicebesöken kontrollerar vi att allt fungerar som det ska. Om något behöver åtgärdas så får du det utfört med rabatt. Allt för att du ska känna dig trygg och slippa överraskningar.

Serviceavtal privat gäller för en- och tvåfamiljshus. Hus med fler än två lägenheter måste teckna Serviceavtal företag.

Avtalsvillkor Serviceavtal privat (pdf)

Beställ serviceavtal för fjärrvärme

*

Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Vi kommer att genomföra en besiktning av fjärrvärmecentralen innan avtal ingås.
Samtycke till insamling av personuppgifter *

Tekniska verken-koncernens riktlinjer för integritetsskydd.

Detta ingår i ditt serviceavtal

Informationsbesök

När du tecknar ett serviceavtal ingår ett informationsbesök. Vi går då igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar, hur den ska skötas och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt. Informationsbesöket genomförs i samband med besiktningen av din fjärrvärmecentral. 

Återkommande servicebesök

Vart tredje år får du ett servicebesök där vår drifttekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. När det är klart får du ett serviceprotokoll och vid behov förslag på åtgärder. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.

Felavhjälpning med rabatt

Akuta fel åtgärdas snarast möjligt och övriga fel normalt inom två arbetsdagar. Med serviceavtalet får du 50 % rabatt på framkörningskostnaden (1 100 kr vardagar, 2 200 kr kvällar och helger) för en felavhjälpning per år. Därutöver betalar du enligt vår prislista. 

Rabatt på material

Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Statistik – håll koll på din energianvändning

På Mina Sidor har du alltid tillgång till statistik för din användning av fjärrvärme. Du kan kontakta kundservice och få statistiken per post.

Goda råd är alltid kostnadsfria

Du kan alltid ringa till oss under dagtid om du har några frågor om din fjärrvärmeanläggning.
Kontakta kundservice på telefon 0771-25 26 27. 

Så här kontaktar du oss vid fel

Om det är fel på din fjärrvärmecentral kontaktar du vår kundservice på telefon 0771-25 26 27 som tar emot felanmälan och hjälper dig att få kontakt med servicepersonal. Efter kontorstid kontaktar du vår Jourservice, telefon 013-20 80 20 (Linköping) eller 0150-579 00 (Katrineholm).

Hjälpte denna information dig? Nej