Ansluta fjärrvärme – från intresseanmälan till installation

Funderar du på att byta ut din nuvarande uppvärmning? Att byta värmesystem kan kännas krångligt och utmanande, men med fjärrvärme blir det i alla fall lite mindre krångligt. Här får du en sammanfattning om hur det går till att dra in fjärrvärme till ditt hus.

Steg 1 - Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan via formuläret. Då gör vi en kostnadsuppskattning för både installation och driftkostnader och återkommer sedan till dig med information.

Steg 2 - Personlig konsultation

Vi bokar ett möte för en personlig konsultation där vi tillsammans gör en inmätning på din tomt och kommer överens om hur fjärrvärmeledningen skulle kunna dras från gatan till huset. Vi ser över potentiella ingrepp på din tomt och var fjärrvärmecentralen skulle kunna placeras inne i huset.

Steg 3 - Planera och söka tillstånd

Efter att du har skrivit på ett fjärrvärmeavtal med oss börjar arbetet. Vi ansöker om tillstånd för att gräva för den nya fjärrvärmeledningen. Det behövs tillstånd från de som ansvarar för vägen utanför ditt hus och ibland behövs det arkeologiskt tillstånd. Det innebär att du får räkna med cirka två till tre månaders leveranstid tills fjärrvärmen är framdragen till ditt hus.

Steg 4 - Gräva och dra fram fjärrvärmeledningen

Arbetet börjar inom ett par veckor från att alla tillstånd är klara. Så här går det till:

 • Först märker vi ut ledningar och rör som redan finns i marken så att de inte skadas av misstag.
 • Entreprenören kontaktar dig för att tala om när grävningen börjar.
 • Med grävmaskin görs en smal kanal från fjärrvärmeledningen i gatan och fram till ditt hus.
 • Vi drar fram fjärrvärmeledningen till ditt hus och monterar avstängningsventiler på fjärrvärmeledningen på utsidan av huset.
 • När allt är klart fylls kanalen igen men den slutliga återställningen på din tomt görs senare.

Steg 5 - Installera fjärrvärmecentralen

Nu finns fjärrvärme fram till huset och det är dags för en VVS-montör att göra installationen inomhus. Du kan anlita en VVS-montör på egen hand eller så kan du beställa fjärrvärmecentralen av oss. Så här går installationen till:

 • Först borras hål i husväggen för att dra in ledningen på insidan av huset.
 • Den gamla värmeanläggningen tas bort och den nya fjärrvärmecentralen installeras.
 • En elinstallatör drar fram el och ansluter en utomhusgivare. Utetemperaturen styr värmen till elementen via reglercentralens värmekurva.
 • En mätarmontör kopplar in fjärrvärmemätaren. Mätaren är fjärravläst vilket gör att du aldrig behöver lämna några mätaravläsningar till oss.
 • När fjärrvärmecentralen är installerad isoleras rören och en låda monteras över avstängningsventilerna på utsidan av huset.
 • Nu är det klart att börja använda fjärrvärmen.

Steg 6 - Återställa tomten

Vi återställer din tomt när årstiden och vädret tillåter det. Det kan handla om att så gräs där ledningen har dragits, lägga tillbaka plattor som flyttats eller asfaltera. Om vi behöver så nytt gräs så ansvarar du för bevattningen av det återställda gräset. Tillsammans med entreprenören och eventuellt vår projektledare går vi sedan tillsammans med dig igenom och kontrollerar att allt är klart och att du är nöjd med resultatet.

Steg 7 - Informationsbesök

När allt är klart kan du boka ett informationsbesök och få en genomgång av hur din nya fjärrvärmecentral fungerar. Från och med nu är du ägare till fjärrvärmecentralen. Vi på Tekniska verken äger och sköter mätaren samt ledningarna fram till huset. Du har två års garanti på fjärrvärmecentralen. Efter det kan du teckna serviceavtal som ger dig återkommande servicebesök där vi kontrollerar att allt fungerar som det ska. Boka informationsbesök enkelt via hemsidan. 

Hjälpte denna information dig? Nej