När det åskar

När det åskar är du oftast trygg inne i din bostad, särskilt om bostaden är utrustad med åskskydd. I tätorter är det oftast ingen fara om blixten slår ner. Moderna hus skyddar bra och eftersom större orter har åskledare utplacerade är risken liten för att åskan skulle göra någon skada. Ute på landsbygden kan åskan däremot skapa problem.

Elnätet kan vara känsligt för åskväder och spänningar som kan uppstå vid åskväder kan skada elektrisk utrustning. För att skydda dina apparater i hemmet kan du dra ut sladdarna. Befinner du dig i en byggnad som saknar åskskydd bör du hålla dig borta från telefon-, el- och rörledningar vid kraftig åska.

Åskskydd

Om det åskar mycket där du bor eller om din bostad försörjs med el via luftledning kan det vara en bra idé att installera ett åskskydd. Kontakta en elinstallatör för att få hjälp med installationen. Ett åskskydd kan dessutom ge dig bättre villkor hos ditt försäkringsbolag.

Hjälpte denna information dig? Nej