Beställ trädgårdstunna

Tänk på att

  • bara du som bor i Linköpings tätort, tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors kan beställa en trädgårdstunna.
  • ställa ut ditt kärl på hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.
  • vända handtaget utåt för att underlätta för våra chaufförer.

Beställ trädgårdstunna

Kontaktuppgifter

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd