Trädgårdstunna

Samla komposterbart trädgårdsavfall hemma i en trädgårdstunna så hämtar vi det åt dig.

En tjänst för dig i Linköpings tätort, tätorterna Ljungsbro, Berg,
 Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall

Vi hämtar ditt trädgårdsavfall i ett 190 liters kärl varannan vecka under veckorna 15-48. Du behåller din trädgårdstunna hela året, trots att vi inte tömmer den på vintern. Du ställer sen fram tunnan när hämtningen startar i april.

Det viktigt att du ställer ut din tunna senast klockan 06.00 på hämtningsdagen vid tomtgränsen eller annan överenskommen plats.

 

När hämtar ni hos mig?

Fyll i din adress och se när vi hämtar dina sopor eller ditt trädgårdsavfall.

Vad kostar en trädgårdstunna?

Vill du se alla våra priser för avfall och återvinning? Läs hela prislistan för våra avfallstjänster. 

Kärl, volym Fast avgift, kr/säsong
190 l 1 002

Har din trädgårdstunna inte blivit tömd?

Det kan finnas flera anledningar till att din trädgårdstunna inte blivit tömd. Bland annat kan det bero på att avfallet i kärlet är felsorterat. Eftersom felsorterat material förstör komposteringen kan vi inte tömma din trädgårdstunna om det har hamnat fel saker i den. Om avfallet är felsorterat kan du sortera om det och sen beställa extra hämtning, eller lämna det på någon av våra återvinningscentraler eller trädgårdsavfallstippar.

Andra orsaker till att trädgårdstunnan inte blivit tömd kan vara att

 • trädgårdstunnan är för tung (max 30 kilo)
 • innehållet är fastfrustet
 • trädgårdstunnan var blockerad.

Vad får jag lägga i trädgårdstunnan och inte? 

Här kan du läsa mer om vad du får lägga i din trädgårdstunna, och vilket avfall som ska sorteras på annan plats.

I trädgårdstunnan får du lägga komposterbart trädgårdsavfall som bland annat

 • gräsklipp
 • löv
 • mossa
 • ogräs
 • rester från skörd och grönsaksblast
 • nedklippta buskar, häckklipp eller grenar som är upp till två centimeter i diameter
 • mindre mängder fallfrukt.

Det finns flera saker som du inte ska lägga i trädgårdstunnan:

 • Grenar och ris som är tjockare än 2 cm samt stammar och stubbar. Lämna det på en återvinningscentral eller trädgårdsavfallstipp.
 • Större mängder fallfrukt. Det ska lämnas på våra återvinningscentraler. Anledningen till att du inte får lägga mycket fallfrukt i tunnan är att den blir för tung att hantera.
 • Matavfall. Sortera det i gröna påsen.
 • Lös jord, sten, sand och grus. Lämna det på någon av våra återvinningscentraler.
 • Plastpåsar eller plastsäckar.
 • Invasiva växter, till exempel parkslide. Dessa ska hanteras varsamt och lämnas till förbränning i tätförslutna säckar på återvinningscentralerna. Läs mer om invasiva växter.

Få ditt trädgårdsavfall hämtat

Samla komposterbart trädgårdsavfall hemma i en trädgårdstunna så hämtar vi det åt dig.