Trädgårdsavfallstippar

På våra trädgårdsavfallstippar runt om i Linköpings kommun kan du lämna komposterbart trädgårdsavfall och ris. Det är viktigt att du tömmer ur dina säckar och inte slänger dem tillsammans med komposten eller riset. Ta med säckarna hem, eller släng dem i soptunnan som finns på trädgårdavfallstippen.

Här kan du lämna ditt trädgårdsavfall

Förutom att du kan lämna trädgårdsavfall på alla våra återvinningscentraler kan du också lämna trädgårdsavfall på våra separata trädgårdsavfallstippar i:

Lämna dagtid eller dygnet runt

På Gärstad, Ullstämma och Malmen kan du lämna ditt trädgårdsavfall de tider som återvinningscentralen har öppet. Trädgårdsavfallstipparna i Linghem, Ljungsbro och Sturefors har öppet dygnet runt.

Frågor och svar om trädgårdsavfall

På våra trädgårdsavfallstippar kan du lämna komposterbart trädgårdsavfall och ris, men vad får man inte lämna? Och vad händer egentligen med det avfall som du lämnar? Här får du svaren. 

Det komposterbara avfallet komposteras och blir till ny jord. Riset flisas och förbränns i kraftvärmeverket där vi producerar fjärrvärme och el. 

Du får inte lämna rester av invasiva växter, jord, virke eller annat avfall. Det lämnar du i stället på någon av våra återvinningscentraler i Linköping.  

Ja, om du bor i Linköpings tätort, eller tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt eller Sturefors, kan du beställa en trädgårdstunna för komposterbart trädgårdsavfall.  

Relaterad information