Farligt avfall

Rester av målarfärg, nagellack, insektsmedel, mobiltelefoner, trasiga glödlampor och kasserade batterier är alla exempel på farligt avfall. Farligt avfall kan innehålla bly, kvicksilver, kadmium och andra giftiga ämnen. Hjälp oss ta hand om detta – varje gram betyder mycket för miljön.

Lämnas på bemannade återvinningscentraler

Farligt avfall lämnas på våra bemannade återvinningscentraler Ullstämma, Malmen och Gärstad. Tänk på att förpacka och vid behov märka det väl . Farligt avfall sorteras för hand innan det skickas för vidare behandling.  

Farligt avfall Exempel
Batterier Alla batterier ska lämnas i retur. Bilbatterier som småbatterier. Dolda batterier i uppladdningsbara apparater som mobiltelefoner, handdammsugare och leksaker mm.
Bekämpningsmedel  Insektsspray och myrr
Fotokemikalier  Framkallare och fixeringsvätskor
Färg och limrester  
Kanyler Vid uttag av läkemedel som injiceras tillhandahåller apoteken en kanylhållare. Kanylerna får lämnas in i denna särskilda behållare till apotek eller bemannad återvinningscentral.
Kvicksilverhaltigt avfall  Lysrör, lågenergilampor och termometrar
Lösningsmedel Lacknafta, thinner, terpentin, aceton och fotogen
Sprayflaskor med innehåll Färg, kemikalier och hårvårdsprodukter.
Syror och alkalier Batterisyra, kaustiksoda och ammoniak

Lämna direkt i din butik i återvinningsskåpet Elvinn 

Som ett komplement till våra återvinningscentraler finns Elvinn – ett smart skåp som gör det enkelt att återvinna hushållskemikalier och mindre typer av elektronik, lampor och batterier. De finns utplacerade i välbesökta matbutiker med generösa öppettider.

Hämtning av farligt avfall hemma hos dig

Hushållen i Linköpings kommun erbjuds hämtning av farligt avfall hemma vid bostaden. Tjänsten kostar inget extra och hämtning kan beställas upp till fyra gånger per år, en gång per kvartal. 

Vad händer sen?

När du lämnat farligt avfall på återvinningscentralen sorteras avfallet på plats innan det transporteras till Tekniska verkens mellanlager för farligt avfall. Där sorteras avfallet återigen för att sedan lämnas vidare till behandlingsanläggningar som är specialiserade på att behandla olika slags farligt avfall.

Det vanligaste sättet att ta hand om farligt avfall är att förbränna det och nyttja energin till el och värme. En del farligt avfall kan också behandlas genom nya metoder för materialåtervinning. De farliga ämnena avskiljs och resten av avfallet återvinns. På det här sättet kan t ex färgburkar, oljefilter och lysrör tas omhand. Men det finns även farligt avfall som varken kan återvinnas eller energiutvinnas och det deponeras (slutförvaras) då på ett säkert sätt tillsvidare.

Hjälpte denna information dig? Nej