Sophämtning i Vallastaden

Vi hämtar mat- och restavfall hos dig som bor i Vallastaden.

Hämtning av mat- och restavfall

Vi hanterar mat- och restavfall i Vallastaden i olika sopsugsinkast som går genom en kulvert under marken. Soppåsarna sugs genom en rörledning och samlas upp i containrar där de senare hämtas av oss. Sopsugen har separata inkast, ett för gröna påsen och ett för restavfall. Inkastluckorna har både skyltar och färgmarkeringar som hjälper dig att slänga rätt påse på rätt plats.

Det är viktigt att du tänker på att

  • allt du slänger ligger i soppåsar med dubbelknut
  • inte slänga något löst avfall i sopsugen.

Viktbaserad avgift

Avfallstaxan är viktbaserad och det betyder att ju bättre du är på att sortera förpackningar och tidningar till återvinning, eller minskar ditt matsvinn, desto lägre blir din kostnad.

Teckna ett abonnemang

I Vallastaden varierar det vem det är som står på abonnemanget för sophämtning. Om du bor i bostadsrätt eller villa står du själv för abonnemanget. Bor du i hyresrätt är det antingen du själv eller din hyresvärd som står på abonnemanget. Fråga din hyresvärd om du är osäker. 

Om du bor i hyresrätt är det antingen du själv eller din hyresvärd som står på abonnemanget. Fråga din hyresvärd om du är osäker. 

När din hyresvärd ansvarar för abonnemanget

Om det är din hyresvärd som ser till att du får dina taggar är det också hyresvärden som tar emot fakturan för mat- och restavfallet från oss.

När du själv ansvarar för abonnemanget

Om det är du själv som ska teckna abonnemang hos oss på Tekniska verken gör du det genom att fylla i ett beställningsformulär.

Avsluta ditt abonnemang när du flyttar

Kom ihåg att avsluta ditt abonnemang när du flyttar ut. Det gör du genom att kontakta vår kundservice. Glöm inte att lämna tillbaka dina taggar till din hyresvärd eller nästa boende när du flyttar. 

Om du bor i bostadsrätt eller villa är det du själv som ska teckna abonnemang hos oss. Du gör det genom att fylla i ett beställningsformulär.

Avsluta ditt abonnemang när du flyttar

Kom ihåg att avsluta ditt abonnemang när du flyttar ut. Det gör du genom att kontakta vår kundservice. Glöm inte att lämna tillbaka dina taggar till din hyresvärd eller nästa boende när du flyttar. 

Elektronisk tagg till sopnedkasten

För att kunna slänga dina soppåsar behöver du en tagg som ger dig tillgång till sopsugens inkast. Två taggar delas ut till varje hushåll i samband med att du tecknar abonnemang hos oss. Taggen är kopplad till ditt hushåll. När du slänger din soppåse vägs avfallet och med hjälp av taggen registreras vikten. 

Borttappad tagg?

Har du tappat bort din tagg ska du kontakta vår kundservice. En ny tagg kostar 200 kr. Om det är din hyresvärd som står på abonnemanget för sophämtning så hjälper de dig med en ny tagg. 

Välkommen till återvinningsrummet

Du som bor i Vallastaden har tillgång till återvinningsrummet som ligger i P-huset Flustret. Här kan du lämna tidningar, förpackningar, elavfall och grovavfall. Du använder samma tagg till återvinningsrummet som du använder när du slänger mat- och restavfall i sopsugsinkasten. Återvinningsrummet är endast till för hushåll i Vallastaden.

Sophämtning i Vallastaden

Vi hämtar mat- och restavfall hos dig som bor i Vallastaden