Nya soptunnor 2026

Senast 2026 kommer du som bor i villa i Linköpings kommun att ha fått nya soptunnor. Istället för dagens soptunna kommer du i stället få två nya, med fyra fack i varje, som gör det lättare för dig att sortera hemma. 

Frågor och svar om de nya soptunnorna

Du som bor i hus har idag en tunna där du slänger dina soppåsar med restavfall och gröna påsen. Du kommer nu istället att få två nya soptunnor med fyra fack i varje att sortera i. I dina nya tunnor kommer du kunna sortera 

  • matavfall
  • restavfall
  • pappersförpackningar 
  • plastförpackningar
  • metallförpackningar
  • färgat och ofärgat glas 
  • tidningar.

På den ena tunnan kommer det också hänga en extra låda utanpå. Den lådan har fack där du kan sortera batterier, lampor och småelektronik.

Ändringen beror på en förordning om producentansvar för förpackningar som regeringen presenterade i juni 2022. Förordningen säger bland annat att alla kommuner ska erbjuda fastighetsnära insamling av pappers-, plast-, metall- och färgade och ofärgade glasförpackningar från och med 2027. I Linköping räknar vi med att kunna påbörja fastighetsnära insamling 2026. 

Syftet med förordningen är dels att öka återvinningen av förpackningar, dels att säkerställa att förpackningar tas om hand på ett bra och miljövänligt sätt.

Senast 2026 kommer de flesta villor att få de nya soptunnorna med fyra sorteringskärl i varje.

Nej, du kan inte välja bort de nya soptunnorna. Ändringen bygger på ett nationellt lagkrav som ska vara infört hos alla hushåll i Sverige senast 2026. För dig som bor i villa i Linköpings kommun innebär det att vi kommer att byta ut din nuvarande soptunna. Även våra sopbilar kommer att bytas ut. 

Varje soptunna är cirka 77 cm bred, 107 cm hög och 85 cm djup. Varje tunna rymmer 370 liter.