Beställ extra hämtning

När du har fyllt i och skickat beställningen så är det viktigt att du ställer ut din soptunna direkt och låter den stå kvar tills den är tömd. Vi kommer och tömmer den inom 48 timmar. 

Beställ extra hämtning

Kontaktuppgifter

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd