Ändra kärlstorlek

Vi har soptunnor med storlekar på 190 och 370 liter. 190 liter är den vanligaste storleken.

Ändra kärlstorlek

Kontaktuppgifter

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd