Beställ sophämtning från fritidshus

Vi hämtar avfallet från ditt fritidshus antingen udda eller jämna veckor under veckorna 18–41. Du kan inte själv välja om du vill ha udda eller jämna veckor.

Tänk på att

  • ställa ut ditt kärl på hämtningsplatsen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.
  • vända handtaget utåt för att underlätta för våra chaufförer.
  • alltid knyta dubbelknut på dina soppåsar.

Beställ sophämtning från fritidshus

Kontaktuppgifter

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd