Hämtning av mat- och restavfall från fritidshus

Har du byggt nytt eller flyttat in i ett befintligt fritidshus? Beställ sophämtning så hämtar vi hos dig. 

En tjänst för dig i Linköping

Du ställer ut - vi hämtar

Vi hämtar ditt mat- och restavfall från ditt fritidshus antingen udda eller jämna veckor under veckorna 18–41. Du kan inte själv välja om du vill ha udda eller jämna veckor. Ställ ut din soptunna senast klockan 06.00 på hämtningsdagen och vänd handtaget ut mot vägen. 

Det är viktigt att du sorterar ditt mat- och restavfall. Om du är osäker på hur du  ska sortera kan du använda dig av sorteringsguiden. Där kan du enkelt söka på det du undrar över och få svar på hur du ska sortera det.

Lägg inget löst avfall i din soptunna

Det är viktigt att inget löst avfall slängs i soptunnan. Det beror på att alla soppåsar sorteras i en automatisk sorteringsanläggning, där de gröna påsarna med matavfall skiljs från övriga soppåsar. Lägg därför allt du slänger i soptunnan i väl knutna påsar. 

När hämtar ni hos mig?

Fyll i din adress och se när vi hämtar dina sopor eller ditt trädgårdsavfall.

Vad kostar sophämtning från fritidshus?

Vill du se alla våra priser för avfall och återvinning? Läs hela prislistan för våra avfallstjänster. 

Kärl, volym Fast avgift, kr/säsong
190 l 1 758
370 l 2 456
660 l 5 882

Sophämtning från fritidshus

Har du byggt nytt eller flyttat in i ett befintligt fritidshus? Beställ sophämtning så hämtar vi hos dig.