Beställ latrinhämtning fritidshus

Du kan också lämna ditt latrinkärl själv på någon av våra återvinningscentraler. 

Vid hämtning av ditt latrinkärl är det viktigt att du 

  • märker ditt latrinkärl med årets kupong och ditt kundnummer. Om kärlet saknar kupong och kundnummer kommer det inte att hämtas. Du köper kärl och kupong på någon av våra återvinningscentraler. 
  • ställer latrinkärlet väl synligt vid tomtgränsen eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats.
  • inte lägger några främmande föremål i kärlet. Kärlet töms i avloppsreningsverket och får endast innehålla urin, avföring, toalettpapper och till exempel torvströ mot lukt.

Beställ latrinhämtning fritidshus

Kontaktuppgifter

Vilka veckor ska kärlet hämtas? Du kan välja flera veckor samtidigt
Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd