Latrinhämtning från fritidshus

Har du ett fritidshus och vill att vi hämtar ditt latrinkärl? Beställ hämtning av oss. 

Så köper du ett latrinkärl

Du köper latrinkärl, tillsammans med kuponger för märkning, på våra återvinningscentraler i Linköping. Kärl och kupong säljs alltid tillsammans och gäller för pågående år. Du betalar via en faktura som skickas ut till dig i efterhand.

Det finns två olika kuponger, en för om du vill lämna ditt latrinkärl själv på någon av våra återvinningscentraler, och en om du vill att vi hämtar ditt latrinkärl från ditt fritidshus. Berätta för personalen på återvinningscentralen vilken kupong du vill ha när du köper kärlet.

Lägg inga främmande föremål i kärlet

Latrinkärlet töms i avloppsreningsverket och får endast innehålla urin, avföring, toalettpapper och till exempel torvströ mot lukt. Du får inte lägga plastsäckar, plastpåsar, sanitetsskydd eller andra främmande föremål i latrinkärlet.

Lämna ditt latrinkärl själv

Så här lämnar du ditt latrinkärl själv på någon av våra återvinningscentraler:

  1. Fyll i kupongen med ditt kundnummer.
  2. Fäst kupongen på ditt latrinkärl.
  3. Kontakta personalen.
  4. Ställ kärlet på angiven plats.

Du kan lämna ditt latrinkärl under vecka 24-40.

Vad kostar latrintömning?

Kostnaden varierar beroende på om du väljer att lämna ditt latrinkärl själv på någon av våra återvinningscentraler eller om du beställer hämtning från ditt fritidshus. 

Vill du se alla våra priser för avfall och återvinning? Läs hela prislistan för våra avfallstjänster. 

Avgift, kr/kärl/kupong
453

Hämtning enligt beställning.

Avgiftstyp Avgift
Latrinkärl, inkl. kupong, hämtning inom schema, kr/kärl/kupong  655
Framkörningsavgift vid hämtning utöver schema, kr/hämtning  1 458
Bomkörningsavgift, kr/tillfälle 208

Hämtning av latrinkärl från fritidshus

För att vi ska kunna hämta latrinkärlet från ditt fritidshus behöver vi veta kärlets plats och ditt kundnummer. Ditt kundnummer hittar du på dina tidigare fakturor. Om du saknar rätt uppgifter kan du mejla vår kundservice. Du kan beställa hämtning för flera veckor framåt, men senast fredagen före önskad hämtningsvecka. Vi hämtar ditt latrinkärl under vecka 24-40.

Att tänka på vid hämtning

För att ditt kärl ska bli hämtat behöver det vara märkt med årets kupong ifylld med ditt kundnummer och vara ställt väl synligt vid tomtgränsen eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats. 

När hämtar ni mitt latrinkärl? 

Vi hämtar ditt latrinkärl från måndag till fredag under hämtningssäsongen, juni till oktober. Här kan du se vilka veckor vi hämtar ditt latrinkärl beroende på månad.

Kom ihåg att ställa ut ditt kärl måndag morgon på aktuella hämtningsveckor. 

Månad Vecka
Juni-augusti 24, 28, 30, 32 och 34
September 36
Oktober 40

Latrinhämtning från fritidshus

Vill du att vi hämtar ditt latrinkärl från ditt fritidshus? Beställ hämtning av oss.