Beställ hämtning av grovavfall i Linköpings kommun

Vi hämtar ditt grovavfall måndag till fredag mellan 08.00 och 16.00. Chauffören ringer till dig och bestämmer dag och tid. Tänk på att avfallet ska kunna hanteras av max en person (2 kbm).

Beställ hämtning av grovavfall i Linköpings kommun

Kontaktuppgifter

Samtycke av Tekniska verkens riktlinjer för integritetsskydd