Grovavfall

Har du grovavfall hemma men kan inte ta dig till en återvinningscentral? Beställa hämtning av grovavfall.

En tjänst för dig i Linköping

Lämna grovavfall på återvinningscentralen

Grovavfall är avfall du har hemma som du inte får slänga i din vanliga soptunna. Det kan bland annat vara trasiga möbler, husgeråd, cyklar och större förpackningar. Grovavfall kan du lämna gratis på någon av våra återvinningscentraler

Beställ hämtning av grovavfall

Om du inte har möjlighet att åka till någon av våra återvinningscentraler kan du beställa hämtning av ditt grovavfall. Det bästa är om du kan packa ner ditt grovavfall i en eller flera säckar. Vi hämtar ditt grovavfall måndag till fredag mellan 08.00 och 16.00. Chauffören ringer till dig och bestämmer dag och tid.

Farligt avfall

Om du behöver bli av med farligt avfall kan du beställa hämtning av det. Läs mer om hur du beställer hämtning av farligt avfall. 

Grovavfall i hyres- och bostadsrätter

Om du bor i hyres- eller bostadsrätt brukar du, utöver vanlig källsortering, också ha tillgång till någon form av fastighetsnära lösning för att bli av med ditt grovavfall. Det kan till exempel vara en container eller ett grovsoprum. Kontakta din fastighetsägare för att få information om hur du hanterar grovavfallet där du bor.

Vad kostar hämtning av grovavfall?

Vill du se alla våra priser för avfall och återvinning? Läs hela prislistan för våra avfallstjänster. 

Avgift för volym upp till 2 m3, kr/hämtning
465

Viktigt att tänka på vid hämtning

  • Allt avfall som hämtas ska vara förpackat.
  • Avfallet eller säcken får inte väga mer än 15 kilo.
  • Avfallet ska kunna hanteras av endast en person (max 2 kbm).
  • Det får vara max tre meter mellan avfallet och den plats där lastbilen stannar.
  • Vägen för lastbilen ska vara 3,5 meter bred.
  • Du får inte lämna farligt avfall eller stickande/skärande föremål.

Har du grovavfall du vill bli av med? 

Har du grovavfall hemma men kan inte ta dig till en återvinningscentral? Beställa hämtning av grovavfall.