Trädgårdsavfallstippar

Komposterbart avfall och ris

Ris och komposterbart avfall lämnas var för sig och på tipparna finns skyltar som beskriver hur avfallet ska sorteras. Löv, gräsklipp och mossa m.m. lämnas som komposterbart material medan ris, grenar och stammar lämnas på platsen för ris.

Tänk på att tömma ur säckar då det underlättar för efterföljande hantering. Lägg tomma säckar i de kärl som finns på trädgårdsavfallstippen.

Vad händer sen?

Riset flisas och förbränns i kraftvärmeverket där fjärrvärme och el produceras. Det komposterbara materialet komposteras på Ecocenter och blir till ny jord.

Trädgårdsavfallstippen i Ljungsbro stängd

Trädgårdsavfallstippen i Ljungsbro är stängd tills vidare. Vi hänvisar dig som vill slänga ris, kompost och annat avfall till våra återvinningscentraler på Gärstad, Malmen och Ullstämma.

Du som bor i tätorterna Ljungsbro, Berg, Vikingstad, Ekängen, Linghem, Malmslätt och Sturefors samt Linköpings tätort, kan beställa ett kärl för trädgårdsavfall. Läs mer här. Har du frågor, kontakta vår kundservice på telefon 0771-25 26 27.

 Öppettider

Ort Öppettider
Linköping, Gärstad Se öppettider 
Linköping, Ullstämma  Se öppettider
Linköping, Malmen  Se öppettider
Linghem Dygnet runt
Ljungsbro Stängd tills vidare
Sturefors Dygnet runt

Hjälpte denna information dig? Nej