Latrinhämtning

Latrinkärl och kuponger för märkning finns att hämta på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen.  

Kupong och kärl säljs alltid tillsammans och gäller för innevarande år. Du betalar i efterskott, via faktura. Prisuppgift hittar du i vår prislista. 

Latrinkärl och kuponger hämtar du på återvinningscentralerna

Latrinkärl och kuponger hämtar du på våra återvinningscentraler Gärstad, Ullstämma och Malmen. När du beställer hämtning behöver du ditt kundnummer, som finns på tidigare faktura. Betalningen sker alltid i efterskott genom fakturering. Hör av dig om du saknar rätt uppgifter, så hjälper vi dig. Här hittar du öppettider för återvinningscentralerna. 

Viktigt! Lägg inga främmande föremål i kärlet

Latrinkärlen töms i Avloppsreningsverket och får endast innehålla, urin, avföring, toalettpapper och
till exempel torvströ mot lukt. Det är inte tillåtet att lägga plastsäckar/påsar, sanitetsskydd eller andra främmande föremål i kärlen

Beställ hämtning

Beställ hämtning genom att skicka e-post till kundservice@tekniskaverken.se eller ring oss
på telefon 0771-25 26 27 under kontorstid, 08.00-15.00. Uppge alltid kundnummer vid beställning
samt kärlets uppställningsplats. Om du saknar rätt uppgifter, hör av dig till oss, så hjälper vi dig.
Du kan beställa hämtning för flera veckor framåt, men senast fredagen före önskad hämtningsvecka.

Att tänka på vid hämtning

Märk latrinkärlet med årets kupong ifylld med ditt kundnummer och ställ det väl synligt vid tomtgränsen eller vid hämtningsfordonets uppställningsplats. Kärl som saknar årets kupong eller kundnummer kommer inte att hämtas.

OBS! Det är inte tillåtet att själv transportera sitt latrin till Gärstad avfallsanläggning eller Avloppsreningsverket.

Hämtningsveckor latrin

Märkt latrinkärl med ifylld kupong ska ställas ut måndag morgon och hämtas måndag-fredag under följande veckor.

Månad Vecka
Maj 20
Juni-Augusti 24, 26, 28, 30, 32, 34
September 36
Oktober 40
Hjälpte denna information dig? Nej